Chính Sách Quyền Riêng Tư

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web [https://motnangfood.com/]. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Trang web.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại thông tin sau đây về bạn:

  • Thông tin cá nhân: Bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng khi bạn tạo tài khoản hoặc đặt hàng.
  • Thông tin giao dịch: Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện qua Trang web và việc xử lý đơn hàng của bạn.
  • Thông tin kỹ thuật: Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, múi giờ và vị trí địa lý, loại và phiên bản của các plugin trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng.
  • Thông tin về lượt truy cập: Bao gồm URL clickstream đến, qua và từ Trang web (bao gồm ngày và thời gian), sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập các trang nhất định, thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột và di chuột) và các phương pháp được sử dụng để duyệt xa khỏi trang.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Xử lý đơn hàng: Quản lý và xử lý các đơn đặt hàng của bạn trên Trang web.
  • Cải thiện dịch vụ: Cải thiện Trang web, sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng của chúng tôi.
  • Giao tiếp: Gửi email hoặc tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật, khuyến mãi hoặc các thông tin khác có thể hữu ích cho bạn.
  • Phân tích dữ liệu: Phân tích và theo dõi dữ liệu người dùng để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng Trang web, nhằm cải thiện dịch vụ và nội dung.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành Trang web và cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu được yêu cầu bởi luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải dữ liệu nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang nắm giữ. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên Trang web.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên Trang web và có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra chính sách này để đảm bảo rằng bạn nhận thức được mọi thay đổi.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email huuthanhtran13032004@gmail.com hoặc số điện thoại 0387810203.