Chào mừng bạn đến với motnangfood.com. Chúng tôi rất vui được phục vụ bạn. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử dụng Trang web

Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được phép sử dụng trang web này để phát tán bất kỳ tài liệu nào mang tính chất lừa đảo, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

2. Bảo mật và Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

3. Nội dung và Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, logo và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu của motnangfood.com hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi. Bạn không được phép sao chép, phân phối, truyền tải, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

4. Liên kết đến Trang web của Bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của motnangfood.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động của các trang web này. Bạn nên đọc kỹ điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập.

5. Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra lại điều khoản dịch vụ này định kỳ để đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ các điều khoản hiện hành.

6. Miễn trừ Trách nhiệm

Trang web và các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “như hiện có” và “khi có sẵn” mà không có bất kỳ đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

7. Luật áp dụng

Các điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

Email Huuthanhtran13032004@gmail.com.

Cảm ơn bạn đã sử dụng motnangfood.com!